Місцеві вибори – 2020
Передвиборна програма політичної партії «Наш край»
«12 кроків для розвитку рідного краю»

Україна — це наша команда волелюбних, вольових, талановитих, підприємливих, освічених, справедливих та закоханих у свій край людей.

«Наш край» — сила господарників та професіоналів, які об’єдналися, щоб дати кожній громаді сталий розвиток, розвинену мережу медичних та освітніх закладів, чисте довкілля, інфраструктуру для активного розвитку підприємництва, надійний захист та комфорт. Саме завдяки розвитку громад ми досягнемо розквіту всієї держави!

Інвестиції в економіку мають починатися з інвестицій в людину, в її якість життя.

Наша діяльність спрямована на розбудову сильної держави, з професійною державною владою, розвинутим місцевим самоврядуванням, з сильною економікою, з гарантіями розвитку для чесного бізнесу, з прогнозованими правилами гри для інвесторів, з гарантіями нормального, безпечного життя для громадян, з умовами гармонійного, безконфліктного співіснування різних регіонів та культур в єдиній країні.

«Наш край» — це партія, яка у своїй діяльності керується інтересами та правами кожного українця, розуміє, як вирішити місцеві проблеми, та бере на себе персональну і командну відповідальність за розвиток кожного краю.

Гарантом повноцінної самореалізації людини є виховання її в сімейних та християнських традиціях, якісна та повсюдна освіта, доступна та ефективна медицина, конкурентна та перспективна професія, надійний та справедливий соціальний захист

Тому партія «Наш край» пропонує 12 важливих кроків розвитку кожного краю, якими ми досягнемо розвитку та благополуччя рідного краю.

Україна починається з рідного краю!

1. Самодостатній рідний край
Повноваження, фінансовий ресурс, права та обов’язки, спроможність, самодостатність, самоуправління та самоврядування, незалежність у рішеннях, децентралізація, сильна громада.

Наш край буде самодостатнім — завдяки місцевому самоврядуванню громади отримають необхідні автономні повноваження, підкріплені адекватними фінансовими ресурсами.

Децентралізація покликана прискорити розвиток кожної громади та держави у цілому. Громада — головна одиниця територіальної розбудови держави. До управління громадами мають бути залучені найкращі господарники та професіонали із досвідом ефективної роботи.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Делегування та розмежування повноважень — центральна влада має передати місцевому самоврядуванню достатню для спроможності кількість повноважень. Дублювання функцій та компетенцій треба припинити.
Рішення громад мають бути незалежні від впливу олігархів та спрямовані на розвиток самої громади, а не приватних інтересів.
Фінансова самодостатність громад — податки та збори, необхідні для повноцінного виконання функцій, належить жорстко закріпити у Кодексах, а не змінювати їх законами про Державний бюджет. Понад 60% податків мають залишатися в громаді для повноцінного виконання повноважень.
Створення спроможних громад — процес децентралізації має народити сильні та самодостатні громади. Слабкі громади мають переформовуватися в інтересах місцевих жителів, а не для звітності чиновників.
Фінансування інфраструктурних проєктів — центральна влада має суттєво сприяти фінансуванню проєктів, які спрямовані на довгостроковий розвиток громад та регіонів.
Реалізація проєктів та проведення робіт мають виконуватися насамперед місцевими та вітчизняними підрядниками.
Наповнення вакансій у громадах найкращими управлінцями та професіоналами, які мають досвід та приклади успішних проєктів.
Самостійне залучення громадами як вітчизняних, так і закордонних донорів, фондів та інвесторів для фінансування довгострокових інфраструктурних проєктів.
Нові райони, які були несправедливо створені без схвалення місцевими мешканцями, мають буті переглянуті, щоб не допустити закриття шкіл, садочків, ФАПів та відділень пошти.

2. Справедливий рідний край
Мир для України, справедливість та безпека для кожного, боротьба з корупцією, муніципальна поліція, «шерифи», інфраструктура безпеки.

Наш край буде справедливим, мирним, безпечним та захищеним.

Задля процвітання нинішнього та майбутнього поколінь усім українцям потрібні справедливі влада, тарифи та зарплати, їм потрібні мир та безпека — від кордону до кожної вулиці. Ми маємо боротися з корупцією та зловживаннями чиновників, посилювати безпеку людей та наводити лад там, де ми живемо.

Ресурси децентралізації мають працювати не для корупції, а на службу людям.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Мир для України — це першочергова мета, він має принести Україні контроль над всією територією, злагоду в суспільстві та гарантії безпеки на майбутнє. Подолання наслідків тривалого конфлікту на сході країни.
Справедливість для кожного — це боротьба з корупцією та зловживаннями чиновників. Місцева влада має забезпечувати встановлення справедливих комунальних тарифів, виплату працівникам справедливої та перспективної зарплати, винесення самою владою справедливих рішень, які задовольняють інтереси всіх місцевих мешканців.
Справедливі тарифи — тарифи мають спонукати до енергоефективності та екологічності. Місцева влада має контролювати цільове використання закладених в тариф коштів на енергозаощадження та покращення екології довкілля.
Боротьба з корупцією — місцева влада має ініціювати проведення розслідувань, щоб забезпечити справедливу та обґрунтовану ціну і тарифи на комунальні послуги; влада має попереджати корупціогенні фактори у своїй роботі, щоб знизити прояви корупції та підвищити довіру громадян до своєї роботи.
Справедливий розподіл надр — підприємства, які розробляють надра, повинні брати активну участь у розвитку соціальної інфраструктури громад, а місцевий бюджет отримувати суттєву частину від платежів за видобуток надр.
Створення муніципальної поліції — наша безпека в громадах має триматися на правоохоронцях, які будуть підпорядковуватися місцевій раді.
Інфраструктура безпеки — вулиці та інші місця, де пересуваються люди, мають бути належно освітлені. Там, де це є необхідними, мають встановлюватися камери спостереження, які будуть контролюватися муніципальною поліцією.
Безпека руху — вимога до безпеки кожного учасника руху має бути головним пріоритетом в оновленні доріг.

3. Здоровий рідний край
Охорона здоров’я, ФАПи, медреформа для людей, а не для чиновників, підтримка медиків місцевою владою, спорт, індивідуальне піклування про здоров’я, громади в умовах карантину.

Наш край буде піклуватися про здоров’я кожного, завдяки децентралізації громади отримають якісну та повсюдно доступну медицину.

Covid-19 продемонстрував повну неспроможність вітчизняної медицини боротися із такими масштабними епідеміями. Система охорони здоров’я покликана забезпечити надання якісних медичних послуг жителям громади. Ключові завдання системи охорони здоров’я у громаді — доступність, якість, терміновість. Ми будемо надавати найкращі соціальні умови для залучення в громади кваліфікованих медиків. Ми будемо ініціювати обласні спеціалізовані медичні програми, у тому числі із залученням благодійних фондів.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Зміни у системі охорони здоров’я мають відбуватися в інтересах людей, а не звітності про сліпе дотримання нормативів. Громади мають створити системи профілактики та раннього виявлення хвороб.
Фельдшерсько-акушерські пункти мають бути організовані на основі належної доступності. Має бути забезпечена терміновість надання медичних послуг.
Підтримка медиків місцевою владою — мають бути створені умови для підтримки та залучення до громади медиків-професіоналів. Для цього їм буде запропоновано комфортне житло, соціальний пакет, сучасне обладнання та гідна оплата праці.
Зміцнення фізичного здоров’я населення — доступність спортивного дозвілля та рекреаційних умов має бути забезпечена для всіх вікових груп. Особлива увага має бути надана розвитку фізичної культури у дітей та молоді за рахунок розширення мереж позашкільних спортивних закладів — секцій, шкіл та гуртків, а також розбудови стадіонів, басейнів та спортивних майданчиків.
Популяризація серед мешканців громади індивідуального піклування про здоров’я — формування відповідальності кожного за власне здоров’я та здоров’я всієї громади. Донесення до громадян важливості дотримання здорового способу життя, індивідуальної гігієни та безпеки дорожнього руху.
Санітарно-епідеміологічні заходи — заклади охорони здоров’я та аптеки у громаді мають бути достатньо укомплектовані запасами медичних виробів, ліків та засобів індивідуального захисту.
Координація органів місцевої влади на час карантину — належить забезпечити ефективну взаємодію та комунікацію для запровадження карантинних заходів та розробки плану дій для протистояння майбутнім епідеміям.
Створення спеціальних обласних медичних програм, які дадуть додатковий захист людям та компенсують перекоси ганебної «медичної реформи».
Розслідування розкрадань у медичній сфері — будемо ініціювати розслідування махінацій та оборудок чиновників, які наживалися під час та до коронавірусу.

4. Турботливий рідний край
Соціальна допомога, піклування про незахищених, не допустити ліквідацію пільг для «чорнобильців», учасників бойових дій тощо.

Місцеве самоврядування має зупинити демонтаж залишків соціальної держави.

Наш край буде турбуватися про тих, хто потребує допомоги, піклуватися про незахищених, захищати слабких.

Місцева влада має знати особисто кожного незахищеного громадянина, особливо ветеранів, пенсіонерів та людей із інвалідністю. Погіршення економічної ситуації у країні призвело до ускладнення матеріального стану громадян, передусім соціально незахищених. Саме у важкі часи влада має приділяти якнайбільшу увагу та максимально допомагати незахищеним.

Ми не дамо вимирати селам та занепадати містам. Ми не допустимо скорочення чи затримку зарплати бюджетникам.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Створення муніципальної системи моніторингу — вона має сприяти вирішенню проблеми соціально незахищених, передусім пенсіонерів та осіб з інвалідністю.
Контроль отримання допомоги — державні субсидії та інші види державної допомоги мають отримувати усі 100 % осіб, які мають на них право.
Гроші на оплату послуг мають надходити напряму громадянам, які мають право на пільги, а не губитися «по дорозі».
Адресна допомога незахищеним — необхідно запровадити окрему муніципальну програму для додаткової адресної допомоги незахищеним (лікування, медикаменти, оздоровлення тощо).
Підтримка переселенців із Донбасу — має бути створена муніципальна програма інтеграції у місцеву громаду переселенців.
Захист учасників АТО/ООС — місцева влада має сприяти наданню психологічної допомоги та реабілітації учасникам війни за Україну, стежити за справедливим виділенням землі, захищати їхні права та пільги.

5. Перспективний рідний край
Інвестиції, довгострокові плани розвитку, розвиток промисловості, робочі місця, свобода підприємництва, перспективні професії, якісні дороги та інші комунікації.

Наш край буде перспективним для розвитку промисловості, надходження інвестицій, створення та діяльності конкурентних високооплачуваних професій.

Пріоритетом має стати локалізація виробництва – надання преференцій продукції, якомога більша частка якої вироблена в Україні. Розвиток науки з орієнтуванням на практичну реалізацію її здобутків у виробництві.

Інвестиції мають бути залучені у реальний сектор економіки, насамперед в енергетичну галузь та машинобудування.

Розвиток промисловості та сприяння створенню робочих місць — це запорука довгострокового розвитку нашого краю! Заробітчани матимуть причину, щоб не їхати за кордон. Підготовка необхідної інфраструктури сприятиме залученню інвестицій, навчання перспективним професіям — створенню нових, конкурентних, високооплачуваних робочих місць. Усе це закладе основи збільшення місцевого бюджету та підвищення добробуту жителів нашого краю.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Безумовна підтримка вітчизняного виробника та його продукції – економічний україноцентризм.
Створення умов для залучення інвесторів — максимальне сприяння місцевої влади створенню технопарків із підведеними «під ключ» комунікаціями для заснування виробництва.
Податкові пільги для інвесторів — надання вигідних для інвесторів податків на землю та нерухомість, пільгова оренда комунальної землі та іншої власності. Головним критерієм для отримання пільг буде створення нових робочих місць із достойною оплатою праці.
Довгострокові плани розвитку — плани розвитку громад будуть передбачати конкретні щорічні кроки з підготовки інфраструктури для приходу інвесторів, модернізації наявних та розбудови майбутніх підприємств.
Локалізація та імпортозаміщення — відстоювання інтересів місцевих підприємств в отриманні державних замовлень, пріоритет у замовленні товарів та послуг саме для локальних підприємств.
Розвиток науки – насамперед орієнтованої на практичну реалізацію своїх здобутків у реальному виробництві.
Розбудова економічних, політичних та культурних відносин із сусідніми державами та створення умов для розвитку прикордонного співробітництва. Вибудовувати свої відносини з усіма державами-сусідами в режимі діалогу, а не конфронтації, керуючись передусім державними інтересами України, її суверенітетом та кордонами, які затверджені Конституцією України.
Інвестування у громади — підприємства, які діють на території громад, мають інвестувати свій прибуток насамперед у громади.
Видобуток ресурсів у громадах має суттєво наповнювати бюджет громади, де вони видобуваються, реновацію земель має здійснювати саме виробник ресурсу. Підприємства, які здійснюють видобуток мають нести на собі соціальне навантаження за розвиток тих територій, де вони працюють.
Збереження та примноження ремесел — сприяння розвиткові традиційних ремесл та започаткування нових, пошук та підтримка талантів, навчання місцевих мешканців ремеслам.
Якісні комунікації — першочерговою вимогою до новостворених комунікацій буде їхня довговічність та перспективність. Ми будемо вкладатися у те, що надовго, а не те, що треба постійно ремонтувати.
Підтримка вітчизняних передових технологій та їхніх розробників, захист інтелектуальної власності, місцевих географічних зазначень та локальних брендів.

6. Освічений рідний край
Безкоштовна та повсюдна освіта, навчальні заклади у громадах, курси нових професій, бібліотеки, доступний інтернет для самоосвіти, навчання в умовах карантину.

Наш край буде освіченим, завдяки розумному та системному підходу до освіти громада буде впевнено крокувати у майбутнє.

Освічена молодь є запорукою економічного та культурного розвитку громади. Освіта має бути безкоштовною, повсюдною та доступною для всіх громадян. Напрями підготовки спеціалістів мають відповідати ринку праці майбутнього та запиту сьогодення. Належить повноцінно укомплектувати заклади освіти для навчання в умовах карантину. Кількість шкіл та інших закладів освіти має збільшуватися, а не зменшуватися.

Хто економить на школах, буде утримувати тюрми.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Безкоштовна та повсюдна освіта — необхідно гарантувати реалізацію конституційного права громадян на доступну і безоплатну дошкільну, повну загальну середню та професійно-технічну освіту.
Виховні та навчальні заклади у громадах — освіта та виховання для мешканців громади мають бути повсюдними та доступними для кожного жителя без черг. Належить налагодити транспортну комунікацію, щоб діти могли безпечно та швидко дістатися дитячого садочка, школи чи ПТУ. Необхідно сприяти розвиткові інклюзивності освіти та її доступності для людей з особливими потребами.
Курси нових професій — всі жителі мають мати можливість пройти курси з підвищення кваліфікації чи здобуття нової спеціальності. Необхідно вже сьогодні планувати навчання спеціалістів у галузях, що будуть потрібні громаді завтра. Так, наприклад, громади, для яких пріоритетним є індустріальний розвиток, мають навчати інженерів, а громади, які орієнтуються на сільськогосподарську сферу, — агрономів.
Бібліотеки мають бути осучаснені та стати осередками дистанційної освіти. Необхідно створити та розвивати медіатеки і дата-центри, у яких зберігаються інформаційні ресурси й архіви технічної документації.
Доступний інтернет для самоосвіти — мешканці громади мають бути повсюдно забезпечені інтернетом. Громади мають бути пристосовані для стабільного навчання і фізичного розвитку в умовах карантину.
Навчання в умовах карантину — школи та інші навчальні заклади мають бути укомплектовані усіма необхідними медичними засобами. Необхідно гарантувати безпечний режим навчання для дітей та роботи для працівників освіти, а також наявність у школах медичних працівників. Заклади та працівники освіти мають бути забезпечені якісною інфраструктурою для дистанційного навчання.
Соціальне забезпечення вчителів, викладачів та вихователів — необхідно створити умови для підтримки та залучення освітян-професіоналів. Належить забезпечити спеціалістів якісними умовами проживання, соціальним захистом та гідною оплатою праці.
Відновлення науково-технічного та технологічного потенціалу — необхідно закласти основи розвитку вітчизняної промисловості, розвивати систему ПТУ.
Підтримка дитячих та молодіжних творчих закладів — треба створити умови для творчої реалізації наших дітей.
Підтримка створення приватних шкіл — надати можливість навчання дітей в приватних закладах.

7. Екологічний рідний край
Якість води, повітря, харчів, продуктів, матеріалів та продукції, захист дикої природи, безпечна робота підприємств, сортування та переробка сміття, енергоефективність.

Наш край буде піклуватися про покращення екології, від стану якої залежить безпека та якість життя нашого та майбутніх поколінь. Сталий розвиток громади — основа її довгострокового добробуту.

Екологічна ситуація в громаді напряму визначає її економічний, демографічний, соціальний та культурний стан розвитку на довгі роки. Необхідно дбати про екологію сьогодні, щоб зберегти наш край завтра. Вирішення проблеми побутових та промислових відходів, забезпечення якості води, повітря і продукції, екологічна енергоефективність — наші пріоритети у захисті екології громади.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Відновлення санітарно-епідеміологічної служби, підрозділ якої має бути представлений у громаді. Якість води, повітря, харчів, продуктів, матеріалів та продукції має відповідати передовим світовим екологічним стандартам. Громада буде турбуватися про якість води на її території від джерела до криниці чи крану.
Захист дикої природи — необхідно зберігати та збільшувати території природних заповідників загальнодержавного та місцевого значення. Різноманіття місцевої флори та фауни має відновлюватися, зберігатися та збільшуватися.
Безпечна робота підприємств — робота підприємств має передбачати узгоджений з місцевою владою план рекультивації колишніх промислових земель, переробки відходів і викидів та їхнє поступове зменшення.
Сортування та переробка сміття — необхідно забезпечити організацію роздільного збору, оптимізації, транспортування та сортування сміття, а також побудову екологічно чистих заводів з його переробки.
Енергоефективність — необхідно запровадити повсюдний облік енергоносіїв та сприяти програмам термомодернізації та енергозбереження. Мають бути запроваджені нові стандарти енергозбереження — енергоаудит усіх муніципальних будівель та проведення їхнього утеплення, модернізація котелень, заміна старих труб, поступовий перехід на відновлювальні джерела енергії.

8. Комфортний рідний край
Благоустрій, транспорт, зручна та доступна інфраструктура, зручне районування міст та сіл.

Наш край буде комфортним та зручним місцем для проживання, туризму та залучення професіоналів.

Наш край буде комфортним, затишним та охайним! Благоустрій території, інфраструктура та транспортні комунікації є показниками комфортності проживання на території громади. Сучасні інфраструктурні проєкти сприятимуть підвищенню комфорту у громадах, задоволенню жителів рівнем життя, а також стимулюватимуть економічну активність.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Благоустрій з урахуванням думки та потреб громадян — дороги мають бути там, де ходять та їздять люди, а не там, де намалювали чиновники. Належить залучати професійних дизайнерів та урбаністів до проєктування публічного простору. Благоустрій має відповідати не забаганці чиновників під чергове свято, а плану довгострокового розвитку території. Необхідно забезпечити громадський контроль над проведенням робіт, а також запровадити традицію всегромадської толоки, у якій будуть брати участь і мешканці, і місцева влада.
Транспорт має забезпечити максимально зручне, швидке, безпечне та дешеве пересування громадян. Має бути знайдений баланс між усіма видами транспорту, які представлені у громаді, з урахуванням квоти приватного та комунального. Інфраструктура під транспорт має враховувати тенденції розвитку видів транспорту — зарядки для електромобілів та легкого персонального електротранспорту (гіроскутерів, гіробордів, електроскутерів тощо). Укрзалізниця має виконувати свою соціальну функцію та не скорочувати потяги та зупинки на наявних маршрутах.
Зручна та доступна інфраструктура — розбудова інфраструктури має враховувати наявні у громадян види транспорту та їхні побажання на майбутнє. Дорожня інфраструктура має передбачати інтереси кожного громадянина та кожного виду транспорту. Інтернет має бути повсюдним і насамперед сприяти потребам освіти, медицини, безпеки та відкритості влади. Комунальна інфраструктура має системно ремонтуватися, а новобудови мають активну участь в її розбудові та оновленні, а не підключатися до старих мереж. Місцева влада має сприяти пільгами тим домогосподарствам, підприємцям та промисловцям, які будуть переходити на самозабезпечення енерго-, водно- та іншими ресурсами.
Зручне районування міст та сіл має передбачати їх розвиток і реновацію територій, які занепадають. Районування має забезпечити сталий розвиток цих населених пунктів, розбудову інфраструктури, покращення транспортних комунікацій та наближення комунальних послуг до людей.
Обґрунтовані тарифи — будемо вимагати від енергокомпаній встановлення виключно економічно обґрунтованих тарифів для споживачів, не допустимо ціни «зі стелі», примусимо знижувати ціни завдяки енергоефективності.

9. Аграрний рідний край
Сприяння держави розвитку агропромисловості, прозорий ринок землі, інфраструктура для аграріїв, підтримка фермерських господарств, ощадливе ставлення до аграрних ресурсів.

Наш край буде підтримувати розвиток аграрного сектору, який є основою сталого зростання економіки, розвитку села та сільських територій, гарантією ощадливого користування земельними ресурсами.

Розвиток та збереження сіл напряму залежить від розвитку аграрного ринку та промисловості, ощадливого ставлення до землі та водних ресурсів. Село є основою розвитку держави та її економіки.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Прозорий ринок землі для українських аграріїв — жодного права на купівлю української землі іноземцям у будь-якій формі, це питання має бути вирішено без жодних референдумів. Ринок землі має бути із зрозумілими та рівними для всіх правилами.
Старт ринку землі має відбутися лише після відповідного референдуму, лише за готовності держави та громадян, після законодавчої, адміністративної та інформаційної підготовки, та повної наповненості земельного кадастру.
Сприяння розвитку агропромисловості — влада усіх рівнів має сприяти розвиткові аграрного сектору економіки, центральна — має організовувати державні програми підтримки та сприяння експорту, місцева — забезпечувати інфраструктуру.
Інфраструктура для аграріїв — плани розвитку громад будуть передбачати розбудову інфраструктури для розвитку агропромислового комплексу, зокрема дороги, електроенергію, заправні станції, водні ресурси.
Підтримка фермерських господарств — малі та середні сільгосппідприємства мають отримати особливу підтримку, у свою чергу вони мають перейти на екологічно чисту продукцію.
Ощадливе ставлення до аграрних ресурсів — будуть підтримуватися ті аграрії, які ощадливо ставитимуться до водних ресурсів, оберігатимуть ґрунти від виснаження та ерозії; розвиток меліоративних технологій та крапельного зрошення.

10. Відкритий рідний край
Доступ до даних органів влади, відкритість процедур, електронне управління, відповідальна місцева влада, звітність депутатів.

Наш край буде відкритим та відповідальним, щоб громадяни ефективно контролювали роботу влади.

Загальний доступ громадян до бюджетів, офіційних документів та процедур — це запорука ефективної роботи громади, а також надійний антикорупційний запобіжник. Регулярний звіт про результати роботи влади покращить довіру до неї громадян, зробить продуктивним зворотній зв’язок та примусить чиновника служити людям, а не навпаки.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Доступність та підзвітність депутатів — депутати «Нашого краю» будуть доступні для своїх виборців, будуть забезпечувати продуктивну роботу своїх громадських приймальнь, будуть регулярно зустрічатися із виборцями, не рідше ніж раз на півроку звітуватимуть перед виборцями та братимуть найактивнішу участь у вирішенні питань свого краю.
Відкритість інформації про бюджет — громадяни отримають терміновий доступ до інформації щодо бюджетних витрат на школи, лікарні, ремонт доріг, розбудову інфраструктури тощо. Кожному мешканцю громади має бути доступна інформація про події, послуги та товари в громаді.
Забезпечення прийняття генерального плану для міст та відкритого доступу до нього. У цьому документі має бути відображено, де будувати висотні будинки, де може бути промислова зона, де суворо заборонена вирубка дерев, де необхідно прокладати нові дороги та проводити тепломережі. Кожен громадянин повинен мати можливість швидко і зручно ознайомитися з детальним планом забудови територій його краю.
Створення зручних та доступних центрів надання адміністративних послуг. Усі послуги мають надаватись в одному місці, а громадяни не повинні збирати різні довідки і підписи – за них це робитимуть відповідальні працівники місцевої влади.
Ініціювання відкликання депутатів, які не виправдали довіри громадян. Незалежно від партії чи статусу, кожен депутат, який не виправдав довіри виборців, має бути відкликаний.

11. Духовний рідний край
Захист християнських цінностей та цінностей традиційної сім’ї, свобода віросповідання.

Наш край буде зростати завдяки духовному відродженню українського суспільства на засадах цінностей традиційної сім’ї та християнства, забезпечення свободи віросповідання.

Україна — багатоконфесійна нація, яка піклується про право духовного розвитку кожної особистості. Конфесійна толерантність є необхідною складовою нашої національної єдності. Ми ставимося з однаковою прихильністю до всіх конфесій, якщо вони не дотримуються антиукраїнської позиції.

Ми відстоюємо традиційні сімейні цінності та виступаємо проти пропаганди гомосексуалізму і одностатевих шлюбів. Водночас ми розуміємо, що жодна людина не може бути позбавлена будь-яких громадянських прав за ознаками віри, раси, національності, сексуальної орієнтації тощо.

Розвиток держави та суспільства на підвалинах суспільно-національної моралі та християнських цінностей: піднесення на державний рівень визначної ролі суспільної моралі, традицій та духовних надбань.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Впровадження політичних змін на засадах моральності сприятиме зміні правосвідомісті пересічних громадян та посадових осіб, а також підвищенню добробуту українського народу, сім’ї та людини.
Формування активної громадянської позиції, утвердження національної ідентичності громадян на основі духовних цінностей Українського народу та національної самобутності.
Розвиток у суспільстві національної свідомості, формування почуття справжнього патріотизму на засадах духовності та моральності, популяризації духовно-культурної спадщини Українського народу шляхом активізації взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та громадських об’єднань.
Заборону пропаганди неприродних руйнівних явищ і девіантних моделей поведінки: ідеологій та всіх видів бізнесу, які розбещують особистість та суперечать моральним принципам і традиціям, як-то пропаганда грального бізнесу, проституції, вживання наркотиків, тютюну та алкоголю.
Впровадження до контенту національного телебачення та радіомовлення тем морально-етичного, християнського змісту.
Превенція негативних проявів поведінки, злочинності, наркоманії, алкоголізму, насамперед серед дітей та молоді, зокрема шляхом залучення до участі у різноманітних просвітницьких та виховних заходах.
Запобігання перетворенню інформаційного простору на поле маніпуляцій суспільною свідомістю. Захист свободи слова, у тому числі у місцевих ЗМІ.
Дотримання прав та свобод людини — забезпечення для кожного права на релігійну самобутність, свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.
Зміцнення інститутів сім’ї та сімейних цінностей — насамперед турботи про дітей та людей похилого віку, забезпечення рівності кожного у шлюбі та сім’ї.
Посилення ролі сім’ї у суспільстві — надання всебічної підтримки державою розвиткові сімейних принципів виховання дітей та піклування про старші покоління.
Допомога сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування — підтримка державою будинків сімейного типу та сприяння вихованню дітей у родинному колі.
Зміцнення інституту шлюбу та недопущення його дискредитації — сильна, міцна, благополучна та щаслива родина виховає вільну, відповідальну та розвинену особистість.
Ми не підтримуємо радикальних націоналістичних ідей, а також цінностей, які йдуть в розріз з основами християнських конфесій, іудаїзму, мусульманства і православної віри, яка зіграла вирішальну роль у формуванні державності, починаючи з Київської Русі і до сих пір, а також в становленні українського етносу і формуванні української нації.
Захист християнських цінностей, моралі та світогляду — сприяння збільшенню мережі навчальних закладів, які пропонують учням вивчення християнських цінностей.

12. Культурний рідний край
Розвиток мережі закладів культури, підтримка місцевих творчих колективів, збереження місцевого творчого надбання, розвиток музеїв.

Наш край буде оберігати свої культурні надбання і сприяти розвитку культури та її поширенню.

Кожна громада є осередком унікальної культури. Історія громади відображена в архітектурних пам’ятках, фольклорі та декоративному мистецтві. Необхідно оберігати, досліджувати, поширювати та сприяти розвиткові культурних надбань громади. Належить забезпечити підтримку етнографічних експедицій та досліджень задля вивчення історії громади та її культури, щоб якнайповніше передати їх нашим нащадкам.

Ми будемо відстоювати та контролювати:

Створення умов для гармонійного розвитку культур національних меншин, в тому числі в питаннях мови навчання, створення художніх творів. Наша діяльність заснована на україноцентризмі.
Розвиток мережі закладів культури — необхідно забезпечити будівництво нових та підтримку і ремонт наявних закладів культури. Вони мають бути обладнані сучасними комунікаційними технологіями з урахуванням діяльності в умовах карантину.
Підтримка митців — громади будуть підтримувати зростання та діяльність своїх талантів, надавати їм умови для творчості та реалізації.
Підтримка місцевих творчих колективів — необхідно забезпечити місця для репетицій, виступів і запису пісень місцевих творчих колективів і сприяти їх культурному зростанню.
Збереження місцевого творчого надбання — клуби мають стати сучасними центрами сприяння творчості та збереження культурного надбання. Необхідно задокументувати, записати та зберегти в цифровому вигляді місцеві етнографічні перлини пісенного, візуального, декоративного та прикладного мистецтв.
Розвиток музеїв — музеї мають отримати підтримку з боку місцевої влади у вигляді осучаснення обладнання і забезпечення належних технічних умов збереження експонатів. Необхідне осучаснення експозицій та збільшення музейного фонду за рахунок підтримки локальних етнографічних експедицій.
Розвиток вітчизняного кінематографу разом із популяризацією туристичних принад громади.

Ми йдемо на вибори, щоб захистити і розвинути наші громади, забезпечити високі стандарти життя для простих людей. Ми живемо і працюємо поруч з людьми. Ми знаємо, які проблеми хвилюють кожного громадянина. Ми знаємо, як ці проблеми вирішувати – і ми вміємо їх вирішувати.

Настав час розвитку. В наших громадах буде зручно і затишно усім і кожному – в цьому ми вбачаємо свій головний обов’язок. Разом ми змінимо життя України на краще!