Третина населених пунктів області без водопроводу: Миколаївщина найбідніша в Україні за кількістю питної води

Питання забезпечення населення Миколаївської області якісною питною водою є актуальним і пріоритетним.

Так, за даними геолого-розвідувальних досліджень запасів підземних вод питної якості, Миколаївська область є найбіднішою в Україні. По питомим показникам водних ресурсів (на одиницю площі і на одного мешканця) область займає одне із останніх місць серед областей України.

На більшості території області поширені підземні води, хімічний склад яких не відповідає нормативним вимогам щодо якості питної води. Для підземних вод басейну області характерна висока жорсткість, обумовлена високою мінералізацію.

Головним управлінням   Держпродспоживслужби в Миколаївській області, з метою вивчення стану забезпеченості населення області питною водою, проведена інвентаризація всіх населених пунктів, а саме яким чином забезпечується питною воду кожний населений пункт області.

За результатами роботи визначено, забезпечення населення питною водою із поверхневих джерел здійснюється лише в 5 містах області. Більша же частина населення області для питних потреб використовує воду зі свердловин, розташованих в захищених водоносних горизонтах. На теперішній час, в Миколаївській області нараховується 524 водопроводи зі свердловин, за рахунок яких забезпечуються питною водою 465 населених пунктів (51,8 % від загальної кількості населених пунктів в області).

Деяка частина населених пунктів, в якості питних джерел використовують громадські шахтні колодязі, які заповнюються ґрунтовими водами. Таких населених пунктів, в області нараховується 154 (17,2% від загальної кількості населених пунктів). Водоносні горизонти ґрунтових вод є не захищеними та можуть бути забрудненні як бактеріальною мікрофлорою, в зв’язку з близьким розташуванням вигрібних ям тваринницьких ферм, полів фільтрації, так і небезпечними хімічними речовинами, внаслідок використання на суміжних сільськогосподарських угіддях мінеральних добрив.

Але найбільше занепокоєння викликає те, що деяка кількість населених місць взагалі не має ні водопроводів, ні громадських колодязів. В області, таких населених пунктів нараховується 278 (31% від загальної кількості населених пунктів в області). Мешканці цих населених пунктів використовують воду з індивідуальних джерел, розташованих на власних подвір’ях. І якщо, на сільських та міських водопроводах здійснюється епізодичний лабораторний контроль якості води, то на індивідуальних подвір’ях вода не контролюється. Зрозуміло, що в такому випадку, не має гарантії, що вода в приватних джерелах водопостачання відповідає встановленим стандартам і не несе за собою загрозу для здоров’я.

З метою здійснення контролю за показниками якості питної води, що надається населенню області, до закладів освіти, лікувальних закладів, спеціалістами територіальних управлінь, протягом року, в ході планових та позапланових заходів державного нагляду (контролю) перевірено 143 водопроводи, з використанням лабораторних методів дослідження, що складає 27,3% від загальної кількості водопроводів. Усього було дослідження 535 проб питної води за мікробіологічними показниками, не відповідають вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної призначеної для споживання населення» 166 проб, що складає – 31%, за санітарно-хімічними показниками досліджено 289 проб, не відповідає – 175 що складає – 60,6%.

Також, спеціалістами територіальних управлінь, протягом року здійснено в ході здійснення планових та позапланових заходів перевірки санітарно-технічного стану 81 шахтного колодязя, розташованих на території області. При цьому, було досліджено 81 пробу питної води. З них не відповідають вимогам ДСанПіНу 2.2.4-171-10 за мікробіологічними показниками 29 проб, що складає – 35,8%, за санітарно-хімічними показниками – 62 проби, що складає – 76,5%.

З огляду на результати лабораторного контролю якості питної води, актуальним є не тільки питання забезпечення населення області централізованим водопостачанням, но і питання забезпечення якісною питною водою.

Так як,   забруднена питна вода може бути джерелом виникнення багатьох кишкових інфекційних захворювань, тобто вірусного гепатиту А, дизентерії, гострих кишкових інфекцій.

Згідно до чинного законодавства в сфері питного водопостачання, а саме, ст.13 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», ст.18 Закону України «Про забезпечення санітарного та протиепідемічного благополуччя населення», ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», саме на органи місцевого самоврядування покладається вирішення питань забезпечення населення на ввірених територіях якісною питною водою, здійснюють контроль за якістю питної води та повинні забезпечити інформування населення про якість питної води та стан питного водопостачання.

Теги: , , ,